Genealogie De Brabander
© Jan de Brabander 2007-2021

Op 9 februari 1702 gaven het dorps- en het armenbestuur van Rijsbergen "uit mededogen en christlijke liefde" aan
Simon de Brabander, afkomstig uit Mechelen, en diens vrouw Elisabeth Tirion verlof om in het dorp te wonen op voorwaarde, dat zij en hun kinderen nooit aanspraak konden maken de fondsen van het armbestuur, wat man en vrouw ondertekenden.


Rond 1726 verhuizen twee zoons (
Jacob en Willem) van Rijsbergen naar het Westland (Naaldwijk). De jongste zoon Simon gaat rond 1755 ook naar het Westland (Maassluis).
22-10-2021